Τοπογραφικές Μελέτες

  • By Georgios Volionitakis
  • Comments are off

Τίτλος μελέτης : Μελέτη Οδοποιίας και τελικές διαμορφώσεις εδάφους για την «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39 MW και 10 MW, αντίστοιχα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».

Εργοδότης : ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Μελέτη – Κατασκευή με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.).

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών και των μελετών οδοποιίας.