ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Η Επαγγελματικη εμπειρια μας // Η ιστορία πίσω από τις επιτυχίες μας

Τοπογραφικές Μελέτες

Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη ««ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Δ. ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών.

Τοπογραφικές Μελέτες

Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων του Έργου «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας»».

Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’.

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών.

Τοπογραφικές Μελέτες

Τίτλος μελέτης : Μελέτη Οδοποιίας και τελικές διαμορφώσεις εδάφους για την «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39 MW και 10 MW, αντίστοιχα, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».

Εργοδότης : ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Μελέτη – Κατασκευή με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.).

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών και των μελετών οδοποιίας.

14 PROJECTS ήδη ολοκληρωμένα

35 Πελάτες