Ημερομηνία : 07/2010 – 08/2010

Τίτλος μελέτης : Μελέτη Οδοποιίας και τελικές διαμορφώσεις εδάφους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Εργοδότης : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Μελέτη – Κατασκευή με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) .

Θέση : Aνάδοχος των τοπογραφικών μελετών και των μελετών οδοποιίας

Περιγραφή καθηκόντων : Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών και των μελετών οδοποιίας