Ημερομηνία : 04/2012 – 07/2012

Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων του Έργου «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας»»

Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’.

Περιγραφή καθηκόντων : Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών