Τοπογραφικές Μελέτες

  • By Georgios Volionitakis
  • Comments are off

Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη ««ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» Δ. ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ».

Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών.