Τοπογραφικές Μελέτες

  • By Georgios Volionitakis
  • Comments are off

Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων του Έργου «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας»».

Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’.

Υπεύθυνος για την εκπόνηση του συνόλου των τοπογραφικών μελετών.