Τοπογράφος Μηχανικός – M.Sc. Συγκοινωνιολόγος – Ετερόρρυθμος Εταίρος της ANK Technical Consultants E.E.

Πέτρος Μιχαλόπουλος – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Ελένη Χελά – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.