Ημερομηνία : 07/2010 – 08/2010 Τίτλος μελέτης : Μελέτη Οδοποιίας και τελικές διαμορφώσεις εδάφους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό του Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Εργοδότης : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Μελέτη – Κατασκευή με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) .