Ημερομηνία : 09/2009 – 12/2009 Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη για την «Ολοκλήρωση Περιφερειακής Οδού Παιανίας και Αποκατάσταση Σύνδεσης Παιανίας – Μαρκόπουλου (με Παράκαμψη Κορωπίου)» Εργοδότης : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Γ.Γ.Δ.Ε. – Γ.Δ.Σ.Ε. – Δ.Μ.Ε.Ο. Θέση : Συνεργάτης του Αναδόχου (Ανάδοχος ΧΑΡΑΛΑ