Ημερομηνία : 04/2012 – 07/2012 Τίτλος μελέτης : Τοπογραφική Μελέτη γιά τη «Μελέτη Αρδευτικών Δικτύων του Έργου «Κατασκευή Φράγματος Λεκάνης Φιλιατρινού Νομού Μεσσηνίας»» Εργοδότης : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’. Θέση : Συνεργά